Nhà thờ họ Giang: Hình ảnh

Ảnh 100_0498_VanBia_NhaTho
Van bia bang da Nha tho ho Giang, lap boi Giang Van Hien. Phia tren la ban in cua ban bang chu Nho va chu Quoc Ngu. Van bia dat o phia ben trai nha tho.

Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page


Generated by JAlbum 6.0   Design inspired by Exhibit Engine
   
Index      Previous      Next